Dobermann - Sport und Zucht -


Europasiegerzuchtschau Dortmund 07.05.2004
Richter: N. Daube

Geschlecht
/Farbe
Klasse
Name
Eltern
Bewertung
RS ChKL Graaf Hajo Gino v. Neerlands Stam Gino Gomez del Citone x Nemesis Gadis V 1CAC CACIB EuroSg. BOB
         
RS OKL Varras Les Deux Peupliers Vadym van't Hof ter Helle x Johanna Les Deux Peupliers V 1 CAC-Res
RS OKL Fernando vom Bayerischen Löwen Jivago v. h. Wantij x Latoja v. Oberfeld V 2
RS OKL Hertog Django van Thekeda Graaf Hajo Gino v. Neerlands Stam x Hertogin Brita v. Thekeda V 3
RS OKL Bongo Ken-Ti's Lyuro d. Rio Bianco x Ramonburg's Tequila V 4
RS OKL Varo von Kuxwinkel Falk v. Märkischen Land x Nena v. Kuxwinkel V
RS OKL Picasso v. Weser-Ems Zolotaja Dinastya Shannon x Channa v. Asindia SG
RS OKL Basile von Londorf Graaf Zeppelin v. Neerlands Stam x Itschina v. d. Rappenau SG
RS OKL Belini von Nemesis Bahrein Brando v. Ashanti x Aspen v. Karat nicht anwesend
         
RS JKL Leander vom Hetzenberg Boy du Champion x Iphigenie v. Hetzenberg SG 1 EuroJugendSg.
RS JKL Aladin von Avenida Wanja Wandor v. Stevinhage x Kalina v. Donarius SG 2
RS JKL Biscayo von Altamira Chester v. Stevinhage x Dequina v. Residenzschloss SG 3
RS JKL Balthazar vom Larimar Kiljon Kenaz v. Diaspora x Dolores v. Aesculap SG 4
RS JKL Rondo vom Klingbach Nitro del Rio Bianko x Hexe v. Klingbach SG
RS JKL Hertog Eros van Thekeda Graaf Eros v. Neerlands Stam x Hertogin Zita v. Manensheide SG
RS JKL Queto vom Klingbach Tahi-Reme Lucifer x Eika v. Klingbach G
RS JKL Gino vom Gerdautal Victor di Casa Balestrieri x Batida v. Gerdautal nicht anwesend
RS JKL Camaro vom Larimar Vero v. h. Wantij x Onessa Odel Irinland nicht anwesend
         
RS JüngstenKL Hertog Faydo van Thekeda Graaf Zeppelin v. Neerlands Stam x Hertogin Ashley v. Thekeda Vv
RS JüngstenKL Quentin del Conte Drago Ygor v. Klingbach x Gravin Europa v. Neerlands Stam Vv
         
HS OKL Borana von Nemesis Bahrein Brando v. Ashanti x Aspen v. Karat V 1 CAC CACIB EuropaSg
HS OKL Hera vom Residenzschloss Taito Royal Bell x Casablanca v. Residenzschloss V 2 CAC-Res
HS OKL Larinja de Gagnant Wanja Wandor v. Stevinhage x Gipsy v. Dunav Stam V 3
HS OKL Paska von der Weininsel Wanja Wandor v. Stevinhage x Alexa v. Heinsberger Land V 4
HS OKL Wendy von der Alexanderhöhe Sandor v. Les Deux Peupliers x Jill v. d. Alexanderhöhe V
HS OKL Oxana von Weser-Ems Leon v. Weser-Ems x Jenny v. Hartbruch V
HS OKL Lafayette van't Sweko Bahrein Brando v. Ashanti x Helena's Daphne v. Sweko SG
HS OKL Hadja v. Vele Boy Talpa x Gäa v. Vele nicht anwesend
         
HS GKL Wonny v. Strengbach Graaf Hajo Gino v. Neerlands Stam x Pitti v. Strengbach V 1
HS GKL Vicky von der Alexanderhöhe Kerry vom Paderborner Land x Joy v. d. Alexanderhöhe V 2
         
HS JKL Andra von Agema Wanja Wandor v. Stevinhage x Agema v. d. Russheide SG 1 EuroJugendSg.
HS JKL Lukretia v. Hetzenberg Boy du Champion x Iphigenie v. Hetzenberg SG 2
HS JKL Nicky von Sachsen-Anhalt Moro del Diamante Nero x Laura v. Sachsen-Anhalt SG 3
HS JKL Baronessa von Bismarck Balou v. Residenzschloss x Gravin Holly v. Neerlands Stam SG 4
HS JKL Qubelle vom Klingbach Tahi-Reme Lucifer x Eika v. Klingbach SG
HS JKL Anna von Avenida Wanja Wandor v. Stevinhage x Kalina v. Donarius SG
HS JKL Ayla vom Sonnecksee Justin v. d. Böllenruthen x Ninja v. d. Böllenruthen G
HS JKL Rayka vom Klingbach Nitro del Rio Bianko x Hexe v. Klingbach G
HS JKL Nora von Sachsen-Anhalt Moro del Diamante Nero x Laura v. Sachsen-Anhalt nicht anwesend
HS JKL Chiara vom Larimar Vero v. h. Wantij x Onessa Odel Irinland nicht anwesend
HS JKL Jelana vom Residenzschloss Gemini Ginga House x Casablanca v. Residenzschloss nicht anwesend
         
RB OKL Ivanhoe vom Residenzschloss Woky Royal-Bell x Cabana v. Residenzschloss V 1 CAC CACIB-Res
RB OKL Ivano vom Residenzschloss Woky Royal-Bell x Cabana v. Residenzschloss nicht anwesend
         
RB GKL Astor von Bismarck Gadis Geromy del Citone x Arizona v. Residenzschloss V 1 CAC-Res
RB GKL Basko vom Fachenfede Jivago v. h. Wantij x Alpha v. Buchwedel V 2
         
RB JKL Loulaker vom Residenzschloss Woky Royal-Bell x Carrera v. Residenzschloss SG 1
RB JKL Gianni vom Gerdautal Victor di Casa Balestrieri x Batida v. Gerdautal SG 2
         
RB JüngstenKL Antares von der Vier-Täler Stadt Balou v. Residenzschloss x Eboli v. Klingbach Vv
RB JüngstenKL Angel von der Vier-Täler-Stadt Balou v. Residenzschloss x Eboli v. Klingbach v
         
HB OKL Castella von Nemesis Brahms v. Hanseaten x Atlanta v. Nemesis V 1 CAC CACIB-Res.
HB OKL Arusha vom Wilden Süden Vysan v. Hof ter Eeckhout x Medina v. d. Räuberhöhle V 2 CAC-Res.
HB OKL Little League's Tosca Tamerlan iz Slavnoi Stai x Tahi-Reme Nutella V 3
HB OKL Isaboe vom Residenzschloss Woky Royal-Bell x Cabana v. Residenzschloss SG 4
         
HB JKL Chendra von Bismarck Zolotaja Dinastya Shannon x Quesada v. Garval SG 1
HB JKL Bakira von Bismarck Balou v. Residenzschloss x Gravin Holly v. Neerlands Stam SG 2
HB JKL Contessa von Bismarck Zolotaja Dinastya Shannon x Quesada v. Garval G


|HOME | | ENGLISH | | ZWINGER | | DECKRÜDEN | |LINKS|